Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức đoàn công tác làm việc với Sở Công thương Bắc Ninh

12/02/2020 16:19 Số lượt xem: 488
Sáng ngày 07/02/2020, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức đoàn công tác làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Công thương...

     Nội dung báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2019 và đầu năm 2020; nhiệm vụ giải pháp năm 2020. Đề xuất kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy. Đến dự có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo một số sở, ngành liên quan dự.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc

     Đoàn nghe lãnh đạo Sở Công thương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2019, đầu năm 2020. Nhiệm vụ và giải pháp năm 2020. Hiện nay cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở gồm 8 phòng chuyên môn và 1 đơn vị sự nghiệp, 33 biên chế công chức, 6 hợp đồng theo NĐ 68 của Chính phủ. Năm 2019, tuy gặp không ít khó khăn nhưng hoạt động công nghiệp của tỉnh vẫn đứng đầu trên cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.073,7 nghìn tỷ đồng (theo giá SS năm 2010; quy mô giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành đạt 1.242,2 nghìn tỷ đồng, duy trì vững chắc vị trí thứ 1 so với cả nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 61.159 tỷ đồng tăng 12,7% so với năm 2018 và tăng 14,6% so với kế hoạch; Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 35.050 triệu USD, tăng 6,2% so với kế hoạch, duy trì vị trí thứ 2 cả nước; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 27.970 triệu USD. Thương mại tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có sự chuyển dịch và phát triển theo hướng văn minh hiện đại. Trên địa bàn tỉnh đã phát triển khá mạnh các hệ thống cửa hàng tiện ích, các cửa hàng chuyên doanh, các tuyến phố chuyên doanh và các mô hình kinh doanh theo chuỗi của các tập đoàn như Vin group, Dabaco…

     Sản xuất công nghiệp mặc dù đứng đầu cả nước, tuy nhiên năm 2019, lần đầu tiên sau nhiều năm đã không đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do Công nghiệp vẫn phụ thuộc chủ yếu vào khối doanh nghiệp FDI, đặc biệt là SamSung. Năm 2019, chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc và Hàn Quốc - Nhật Bản tác động khá lớn đến sản xuất sản phẩm điện tử của Samsung; thị trường tiêu thụ điện thoại di động trên thế giới giảm sút và có sự cạnh tranh với các hãng mới nổi do đó thị phần của Samsung tiếp tục giảm xuống ở mức 19% trong năm 2019; thị phần màn hình của SDV cũng giảm mạnh, đến cuối năm 2019 chỉ chiếm khoảng 60%, năm 2018 là 90%. Trong khi đó sản xuất công nghiệp ở các làng nghề, ngành nghề truyền thống còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình hội nhập, nên sản xuất của khu vực công nghiệp trong nước cũng chưa có nhiều khởi sắc, chỉ tăng 5,7%.

     Trong năm, Sở tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung 5 cụm công nghiệp (CCN) vào quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh, nâng số lượng CCN có trong quy hoạch là 33 cụm với tổng diện tích quy hoạch 1.006,28 ha; trong đó, 26 cụm được thành lập với tổng diện tích 831,57 ha; có 18 cụm đã đi vào hoạt động với tổng diện tích là 572,49ha (tỉ lệ lấp đầy khoảng 64. Sở cũng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt bổ sung và ra Quyết định thành lập 2 CCN hỗ trợ với diện tích khoảng 123,5ha (CCN hỗ trợ Tân Chi 2; CCN hỗ trợ Cách Bi). Các hoạt động: Quản lý thương mại; Quản lý xuất nhập khẩu; Công tác kế hoạch - tài chính; Quản lý năng lượng; Quản lý kỹ thuật- an toàn - môi trường công nghiệp; Cải cách hành chính và sắp xếp tổ chức bộ máy; Thanh tra kiểm tra và phòng chống tham nhũng; Triển khai các Chương trình khuyến công và tiết kiệm năng lượng… được thực hiện có hiệu quả.

     Báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế: Về mục tiêu tăng trưởng công nghiệp, thương mại, sản xuất công nghiệp mặc dù đứng đầu cả nước tuy nhiên năm 2019, lần đầu tiên sau nhiều năm đã không đạt kế hoạch đề ra; Hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn cũng biến động giảm (xuất khẩu mặc dù tăng 3,7% so kế hoạch nhưng chỉ bằng 93,8% so thực hiện năm 2018). Hạ tầng thương mại tuy phát triển theo hướng văn minh hiện đại nhưng phân bố không đều, tập trung và phát triển chủ yếu ở khu vực thành thị. Việc kêu gọi và thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng thương mại còn nhiều hạn chế; Công tác tham mưu phát triển Công nghiệp hỗ trợ, phát triển hạ tầng cụm công nghiệp còn nhiều hạn chế, việc phát triển kết cấu hạ tầng thương mại còn chậm đặc biệt là kết cấu hạ tầng mang quy mô cấp vùng và khu vực. Kết quả thực hiện các chương trình khuyến công, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn, còn thiếu đa dạng về nội dung.  

     Thực hiện nhiệm vụ đầu năm 2020, ngành Công thương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND tỉnh ngày 16/01/2020, về việc phê duyệt kinh phí tạm ứng cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Phối hợp với các Sở Y tế, Tài chính làm việc với các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế tổng hợp đánh giá khả năng cung ứng các loại khẩu trang sẵn sàng và cung cấp cho phòng, chống dịch nCoV trên toàn tỉnh Bắc Ninh. Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị Bộ Công thương hỗ trợ tìm kiếm các đối tác cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất khẩu trang y tế cho các doanh nghiệp trong tỉnh tại các thị trường mới như Nam Phi, Ai Cập, Ấn Độ… Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh phương án mua khẩu trang vải, để cung cấp cho lao động trong các khu, cụm công nghiệp.

     Về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp, thương mại trong năm 2020. Theo đó, toàn ngành phấn đấu, năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.139,8 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với TH năm 2019;  tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 68.500 tỷ đồng, tăng 12% so TH năm 2019; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 36 tỷ USD, tăng 2,7% và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 29 tỷ USD, tăng 3,7%  so với năm 2019.

     Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Nhân Chiến, Uỷ viên TƯ Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được năm 2019, những hoạt động tích cực đầu năm 2020. Cùng với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và yêu cầu nhiệm vụ phát triển ngành Công thương nói riêng. Trong những năm qua và nhất là năm 2019, với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Công thương rất lớn, có tính chất đa ngành, nhiều nhiệm vụ quan trọng có tác động và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của tỉnh trong đó trọng tâm là 2 lĩnh vực đó là: Phát triển công nghiệp và phát triển thương mại. Song tập thể lãnh đạo và các cán bộ, công chức, viên chức Sở Công thương đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật: Bám sát và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ do Bộ Công thương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao, ngành Công thương Bắc Ninh đã có sự chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ban hành nhiều cơ chế,  chính sách và các kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về công nghiệp, thương mại, quản lý năng lượng và an toàn môi trường trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

     Đồng chí Bí thư chỉ rõ, bước sang năm 2020, năm quyết định thành công thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh đề nghị Sở Công thương quan tâm thực hiện tốt 05 nhiệm vụ sau:

     Một là Phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong ngành Công thương, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; bám sát mục tiêu, phương hướng chung của tỉnh, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XIX; Kết luận số 689-KL/TU ngày 17/12/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 5/12/2019 của HĐND tỉnh; Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 02/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 để phát động phong trào thi đua, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đặt ra trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành.

     Hai là, Về phát triển công nghiệp: Rà soát các quy hoạch liên quan đến phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp để điều chỉnh đảm bảo sự phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã được Thủ tướng phê duyệt. Trên cơ sở đó tập trung hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp đã được tỉnh phê duyệt, đồng thời tiếp tục thu hút các Doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư tại các cụm công nghiệp, chú ý ưu tiên các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao thân thiện với môi trường, ưu tiên DN đổi mới cải tiến dây truyền công nghệ, tập trung phát triển DN trong nước, các làng nghề, gắn với công tác khuyến công. Chủ động rà soát cơ chế, chính sách, pháp luật để xác định những quy định chưa phù hợp, mâu thuẫn đang là rào cản, điểm nghẽn để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành cơ chế chính sách, hỗ trợ phát triển Công nghiệp hỗ trợ, phát triển các cụm công nghiệp làng nghề đã hình thành và đi vào hoạt động (Quan tâm ưu tiên xây dựng hệ thống hạ tầng Khoa học công nghệ kỹ thuật và hệ thống xử lý môi trường), chính sách phát triển DN trong nước, DN nhỏ và vừa, DN tư nhân. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học-Công nghệ lựa chọn những sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu để xây dựng thương hiệu, giới thiệu, quảng bá, tạo thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

     Ba là, Về quy hoạch và phát triển hệ thống điện: Xác định quy hoạch và phát triển hệ thống điện của tỉnh cần chú ý luôn đi trước nhiều bước so với các lĩnh vực khác để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời, chủ động hơn theo định hướng tỉnh Bắc Ninh sớm phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai. Đồng thời, quan tâm kịp thời đến vấn đề quy hoạch hệ thống Nhà máy phát điện từ rác thải để xử lý môi trường và tăng khả năng cung cấp điện cho tỉnh.

     Bốn là, về phát triển thương mại: Tích cực thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 11/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ tỉnh Bắc Ninh theo hướng văn minh, hiện đại đến năm 2025; Tập trung phát triển các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, từng bước phát triển hệ thống mua sắm quốc tế, hệ thống thương mại điện tử, thực hiện hiện tốt các đề án phát triển dịch vụ phục vụ KCN…Đồng thời, quan tâm đẩy mạnh thực hiện các dự án khu vui chơi giải trí, du lịch sinh thái, kết hợp với nghỉ dưỡng, đô thị, trung tâm thương mại đẳng cấp quốc tế và cấp vùng tạo ra đột phá làm tăng trưởng mạnh mẽ khu vực thương mại dịch vụ như: dự án “Khu liên hợp- dịch vụ nông sản - chợ đầu mối Thuận Thành”, Trung tâm mua sắm Outlet…

     Năm là, Một số nhiệm vụ trước mắt: Tập trung kiểm tra, giám sát, phối hợp với các ngành chức năng đảm bảo bình ổn giá khẩu trang trong thời điểm hiện nay đang diễn ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) gây ra. Đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương để có giải pháp ứng phó kịp thời đối với dịch cúm H5N6 trên gia cầm. Tiến hành rà soát đối với các DN sản xuất hóa chất trên địa bàn tỉnh để tập trung chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuộc chức năng của ngành, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Sở Công thương, đồng thời quan tâm vấn đề chất lượng đội ngũ cán bộ, thường xuyên hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ trong ngành. Chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở Công thương theo đúng kế hoạch đề ra.

Vương Thị Ngọc - Chánh Văn phòng

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6294

Đã truy cập : 43748782