Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5199

Đã truy cập : 43594552

Kể từ 0h ngày 1-4-2020, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly toàn xã hội, hầu hết người dân trên địa bàn huyện Tiên Du đều thực hiện nghiêm túc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện. Mỗi người dân sẽ là một chiến sĩ trong việc đẩy lùi dịch Covid-19 theo phương châm “chống dịch như chống giặc”.