Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2883

Đã truy cập : 43097300

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.

Những năm qua, kinh tế huyện Tiên Du tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11,4%, cơ cấu kinh tế theo ngành: Công nghiệp-XDCB 76,7 %; thương mại dịch vụ 19,3%; nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 3,9%. Cả 3 khu vực kinh tế đều có sự tăng trưởng, giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 985,1 tỷ đồng, đạt 105,2% kế hoạch.