Truy cập nội dung luôn

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh, những năm qua, Ban chỉ huy (BCH) Quân sự huyện Quế Võ luôn phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm quốc phòng, quân sự địa phương.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3965

Đã truy cập : 43121086