Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3207

Đã truy cập : 43139523

Đài phát thanh huyện Gia Bình được thành lập cùng với thời điểm tái lập huyện (1/9/1919). Sau 20 năm, Đài phát thanh huyện đã phát triển và trưởng thành về mọi mặt. Với những chương trình phong phú, đa dạng, tin bài sắc bén, phản ánh mọi mặt đời sống xã hội, khích lệ các phong trào thi đua, góp phần xây dựng huyện Gia Bình phát triển toàn diện.  

Thời tiết ngày 21/06/2019

Không lấy được dữ liệu từ server