Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 9
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
25
Trả lời việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ 19/06/2019
011
V/v không trả lương tháng 1/2018 và không ký vào đơn xin nghỉ 03/04/2018
000
V/v kiểm định và khai báo bình gas 03/04/2018
Về việc trả lời Nguyễn Thị Quỳnh Anh 12/01/2018
Về việc trả lời Nguyễn Thị Quỳnh Anh 12/01/2018
17/2014/TTLT/BLĐTBXH-BTC
Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lầm đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủLao động - Thương binh - Xã hội03/08/2017
410/QĐ-SLĐTBXH
Quyết định về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc NinhLao động - Thương binh - Xã hội28/12/2016
62/2015/QĐ-TTg
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-aLao động - Thương binh - Xã hội04/12/2015
57/2013/QĐ-TTg
Về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lao Cai và Căm-Pu-Chi-aLao động - Thương binh - Xã hội14/10/2013
Số dòng / trangTrang 1/11