Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 10
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
12345697
Trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Phương (người lao động) tại Công ty TNHH Hà Nội Pearl Lighting về chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản. 28/06/2019
25
Trả lời việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ 19/06/2019
011
V/v không trả lương tháng 1/2018 và không ký vào đơn xin nghỉ 03/04/2018
000
V/v kiểm định và khai báo bình gas 03/04/2018
Về việc trả lời Nguyễn Thị Quỳnh Anh 12/01/2018
Về việc trả lời Nguyễn Thị Quỳnh Anh 12/01/2018
17/2014/TTLT/BLĐTBXH-BTC
Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lầm đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủLao động - Thương binh - Xã hội03/08/2017
410/QĐ-SLĐTBXH
Quyết định về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc NinhLao động - Thương binh - Xã hội28/12/2016
62/2015/QĐ-TTg
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-aLao động - Thương binh - Xã hội04/12/2015
57/2013/QĐ-TTg
Về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lao Cai và Căm-Pu-Chi-aLao động - Thương binh - Xã hội14/10/2013
Số dòng / trangTrang 1/11