UBND tỉnh lấy ý kiến hoàn thiện Quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn

11/06/2018 09:16 Số lượt xem: 279

(BNP) - Sáng 11/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các Sở, ngành, địa phương để hoàn thiện Dự thảo Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự thảo Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh gồm 3 chương, 31 điều, quy định rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh; mức hỗ trợ sản xuất giống, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung và tích tụ ruộng đất; sản xuất ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ. Đồng thời, quy định chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; xây dựng thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh…

So với Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND, dự thảo Quy định mới có những điểm thay đổi như: thay đổi về việc tiếp cận danh mục cây, con, máy móc được hỗ trợ; giảm điều kiện về quy mô hỗ trợ, bỏ hỗ trợ bằng vật liệu, chủ yếu hỗ trợ bằng lãi suất cho vay sau đầu tư... Đồng thời, bổ sung một số quy định về hỗ trợ kinh phí dán tem truy suất nguồn gốc, chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn; công khai đối tượng được hưởng hỗ trợ, trình tự thủ tục thanh toán; hỗ trợ xây dựng trạm bơm cục bộ, xây dựng nghĩa trang nhân dân… 

 
Tại Hội nghị, 16 ý kiến tham luận của các đại biểu tập trung bàn thảo làm rõ một số nội dung trong Quyết định 46 còn bất cập, khó thực hiện. Đồng thời đóng góp ý kiến về thủ tục thanh toán của một số nội dung hỗ trợ; mẫu hợp đồng thuê đất giữa các tổ chức, cá nhân với những người có ruộng cho thuê đất nông nghiệp để tích tụ ruộng đất; hỗ trợ đầu tư xây dựng dự án nước sạch, xây dựng, nâng cấp đường giao thông, đầu tư xây dựng kênh mương; giảm bớt thủ tục tiếp cận hỗ trợ, tăng tính minh bạch; tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho người dân về nội dung, cách tiếp cận về điều kiện, thủ tục đối với nội dung của chính sách.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành nhấn mạnh, sau gần 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, UBND tỉnh giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tiến hành khảo sát, đánh giá lại kết quả thực hiện Quyết định 46 để bổ sung, ban hành chính sách mới về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh trong những năm tới cho phù hợp với thực tiễn.

 
Đánh giá cao những ý kiến thảo luận, đóng góp của các Sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện nội dung dự thảo trình UBND tỉnh ban hành 2 quyết định mới về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ hạ tầng nông thôn. Trong đó, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu kỹ, khách quan, khoa học, đảm bảo chính sách mới ban hành đúng quy định của TƯ, phù với điều kiện, tình hình thực tiễn của tỉnh và đảm bảo tính bao quát, ổn định cho cả một giai đoạn phát triển của tỉnh.
 
Trước mắt, các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố có văn bản đóng góp ý kiến, đề xuất về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ hạ tầng nông thôn áp dụng theo tình hình thực tế của địa phương gửi về UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/6/2018.
 
 
Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh