UBND tỉnh đánh giá công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016

20/12/2016 15:43 Số lượt xem: 5367

(BNP) – Chiều 15/12, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong kết luận tại Hội nghị - Ảnh: M.C

Thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND của UBND tỉnh về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020, từ ngày 15/10 – 14/112016, các cấp từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo, đồng thời, xây dựng kế hoạch phương án rà soát đảm bảo bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và phù hợp với thực tiễn của mỗi địa phương.

Trong đó, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo các cấp và các lực lượng điều tra rà soát ở thôn, xóm, khu phố; thành lập Tổ kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, giám sát tất cả các địa phương trong quá trình triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ, minh bạch. Qua rà soát cho thấy, đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 8.266 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 2,59%); 8.980 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 2,81%) so với tổng dân cư; giảm 2.636 hộ nghèo và 297 hộ cận nghèo so với năm 2015.

Tham gia ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã nêu những khó khăn, tồn tại cần khắc phục trong quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách giảm nghèo trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2016, đồng thời là cơ sở để đề ra những định hướng, chính sách hỗ trợ phù hợp cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tích cực hỗ trợ giúp đỡ những hộ nghèo, cận nghèo tham gia phát triển sản xuất, đồng thời, rà soát lại những tiêu chí tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: tiếp cận về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin, trên cơ sở đó tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như Chương trình giảm nghèo và các chế độ chính sách đối với người nghèo nhằm tạo được sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân trên địa bàn.
 
Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh