Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội

28/07/2019 16:39 Số lượt xem: 88

Ngày 27/7/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại Công ty cổ phần Đông Bình. Tham gia hội nghị có hơn 300 đại biểu đại diện cho lãnh đạo Công ty, cán bộ làm công tác nhân sự, cán bộ phụ trách an toàn lao động, Ban chấp hành công đoàn và người lao động của Công ty Cổ phần Đông Bình.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu và báo cáo viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi rất sôi nổi, người lao động đã cơ bản nắm bắt được kiến thức về pháp luật lao động từ đó bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của mình. Đây cũng là cơ hội cho Công ty được giải đáp những vướng mắc gặp phải trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về: Lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội; đồng thời, cũng là một “kênh” giúp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nắm bắt được tình hình thực tế và những khó khăn của Công ty khi thực thi pháp luật; từ đó có những đề xuất, kiến nghị phù hợp tới các cơ quan chức năng có liên quan./.

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT