Tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội

19/08/2019 09:04 Số lượt xem: 96

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp Trường Đại học Kinh Bắc tổ chức 02 hội nghị tọa đàm, tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội cho gần 500 sinh viên Trường Đại học Kinh Bắc.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các em sinh viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt về tác hại, nguyên nhân và các kỹ năng, biện pháp phòng ngừa các loại ma túy như: Methamphetamine (ma túy đá), cỏ mỹ, bóng cười, tem giấy (tem bùa lưỡi), ma túy PCP (bụi thiên thần), Ecstasy(thuốc lắc)...

Bên lề hội nghị, Ban giám hiệu trường Đại học Kinh Bắc khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường trong sạch, lành mạnh, không có tệ nạn ma túy học đường./. 

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT