Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lao động cho người lao động

07/06/2019 09:32 Số lượt xem: 60

Ngày 6/6/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lao động cho hơn 300 người lao động, bao gồm cả lao động quản lý tại Công ty TNHH Samsung Electronics (Việt Nam). Nội dung tuyên truyền là những quy định pháp luật của Bộ luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động.

Bên cạnh việc tuyên truyền, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trực tiếp đối thoại, trả lời những vướng mắc của người lao động trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật; qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại Công ty TNHH Samsung Electronics (Việt Nam).

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT