Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình “Vui tết Thiếu nhi 1-6”

02/06/2020 08:40 Số lượt xem: 82

Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình “Vui tết Thiếu nhi 1-6” cho hơn 182 em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm.

Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh hiện đang quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc 170 trẻ em khuyết tật và 12 trẻ bị bỏ rơi. Những năm qua, Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục, dạy dỗ, giúp các em phát triển, sớm hòa nhập cộng đồng, tổ chức hướng nghiệp, dạy các nghề may, thêu tranh nghệ thuật, mây tre đan… qua đó, nhiều em trưởng thành được nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp và có những em đã tự mở cửa hàng, tạo thu nhập ổn định. Trong nhiều năm qua, trung tâm đã trở thành mái nhà chung, nơi các em tìm được sự yêu thương, che chở và bảo vệ.

Tại chương trình “ Vui tết Thiếu nhi 1/6”, các em được tham gia vào các hoạt động vui chơi giải câu đố và văn nghệ sôi động. Chương trình góp phần động viên và khích lệ những nỗ lực, ý chí vươn lên, vượt qua những khó khăn và thử thách của các em trong cuộc sống.

Đa số các trẻ khuyết tật khi về Trung tâm đều thiếu thốn tình cảm, vật chất. Từ đó, Trung tâm xác định điều quan trọng là gắn kết các cháu với nhau và nhất là kết nối các cháu với cộng đồng. Vì vậy, Trung tâm thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động khuyến khích các cháu tham gia, giúp các cháu tự tin hơn và hòa nhập hơn với cộng đồng.

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT