Trung tâm Dạy nghề - Phục hồi chức năng cho NTT tổ chức sinh hoạt chi bộ thường ký tháng 4/2019

04/04/2019 14:58 Số lượt xem: 97

Ngày 03/04/2019, Trung tâm Dạy nghề - Phục hồi chức năng cho NTT tổ chức sinh hoạt chi bộ thường ký tháng 4/2019; về dự có các đồng chi Lãnh đạo Sở cùng với các phòng chức năng liên quan của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tới dự sinh hoạt chi bộ; Chủ trì sinh hoạt chi bộ đồng chí Nguyễn Như Vỹ - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề - Phục hồi chức năng cho người tàn tật Chi bộ Trung tâm Dạy nghề - Phục hồi chức năng cho NTT có 21 đảng viên/tổng số 28 viên chức và hợp đồng 68 cùng tham dự.

Đồng chí Đinh Văn Duân - TUV Giám đốc Sở chỉ đạo buổi họp sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 4/2019

Chi bộ đã dành thời gian sinh hoạt thường kỳ về nội dung chuyên đề tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo nghề cho người khuyết tật và giải quyết việc làm cho người lao động của Trung tâm. Đồng chí Đinh Văn Duân - TUV Giám đốc Sở đã định hướng chỉ đạo để Lãnh đạo cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ bàn biện pháp, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, thu hút việc làm đối với đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đào tạo và thu nhập cho người lao động.

Sau khi thảo luận, đồng chí Đinh Văn Duân - TUV Giám đốc Sở đã chỉ đạo, kết luận để Trung tâm Dạy nghề - PHCN cho NTT thực hiện như sau: 1. Bám sát chức năng, nhiệm vụ để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, 2. Trung tâm thành lập tổ xây dựng kế hoạch thực hiện rà soát để đối tượng tuyển sinh dạy nghề cho các đối tượng trên toàn tỉnh; đồng thời khảo sát thi trường lao động, trong đó quan tâm đến đối tượng dạy nghề còn khả năng lao động để giải quyết việc làm sau dạy nghề; Bổ sung dạy nghề may và mây đan tre; Nghiên cứu thành lập bộ phận tuyển sinh dạy nghề cho các tối tượng; Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy mạnh sản xuất.

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT