Triển khai, tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017

12/09/2017 10:28 Số lượt xem: 3071

Ngày 8-9, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai kế hoạch, tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 cho các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo, chuyên viên phòng lao động – thương binh và xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu được triển khai kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 23-8-2017 của UBND tỉnh về việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017; hướng dẫn quy trình điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; phổ biến những điểm mới trong quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017; hướng dẫn ghi phiếu và biểu tổng hợp, báo cáo kết quả. Theo đó, quy trình rà soát được thực hiện trong 8 bước, bám sát Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thời gian triển khai thực hiện từ 1-9 đến hết 31-10.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về các quy trình thực hiện rà soát, từ đó xác định đầy đủ, chính xác danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ nghèo mới phát sinh, hộ tái nghèo; thống kê, phân tích thông tin hộ nghèo, cận nghèo và chiều thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2018 của tỉnh và từng địa phương.

Hoài Phương BBN