Trao học bổng và tặng xe lăn cho trẻ em và người khuyết tật năm 2019

23/09/2019 10:29 Số lượt xem: 151

Ngày 20/9/2019, Sở Lao động-TB và XH phối hợp với Quỹ BTTE Việt Nam, Công ty TNHH Sam Sung Electronics Việt Nam tổ chức trao tặng 25 suất học bổng cho trẻ em nghèo và 220 chiếc xe lăn cho trẻ em và người khuyết.

Đ/c Nguyễn Văn Phong-PCT UBND tặng quà và học bổng cho trẻ em có HCĐB

Những năm qua, công tác an sinh xã hội tỉnh Bắc Ninh đã được quan tâm triển khai, thực hiện. Nhiều chính sách đặc thù của tỉnh đã được ban hành, nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đáp ứng mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho mọi người dân tỉnh Bắc Ninh. Qua đó cho thấy, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh,  các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Bắc Ninh với trách nhiệm và tình cảm của mình đã quan tâm, tổ chức chỉ đạo triển khai và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong đó có công tác chăm sóc và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật trong tỉnh. Hiện nay toàn tỉnh có 15.864 người khuyết tật ( Trong đó: Khuyết tật đặc biệt nặng là 2.482 người và Khuyết tật nặng là 13.382 người). Bắc Ninh, đã triển khai thực hiện tốt chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của  Chính phủ, cấp phát miễn phí thẻ BHYT cho người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Trao tặng học bổng; tặng xe lăn, thăm hỏi tặng quà, trợ cấp  đột xuất, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc nhân các ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4 và Ngày Quốc tế người khuyết tật 03/12, miễn giảm học phí, hỗ trợ sách vở nhân dịp năm học mới, trao quà nhân các ngày lễ tết cho trẻ em khuyết tật; nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật được tham gia nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với người khuyết tật hoà nhập bình đẳng với cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh và đại diện nhà tài trợ trao tặng quà và xe lăn cho người khuyết tật

Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, từ thực tế cuộc sống của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật cần phải có sự chung tay góp sức mạnh mẽ hơn nữa của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn xã hội; xuất phát từ tình cảm, tinh thần tự nguyện tham gia của cộng đồng đối với công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em và hỗ trợ người khuyết tật. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em trao tặng 25 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, cuộc sống, mỗi suất trị giá 1.000.000.đ; Và Công ty TNHH Samsung Electronics; Samsung Display; Samsung SDI Việt Nam tổ chức trao tặng 220 xe lăn hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Bắc Ninh với mong muốn chia sẻ khó khăn với người khuyết tật, giúp họ có công cụ hữu ích để hoà nhập tốt hơn với cộng đồng. Đây là năm thứ chín liên tiếp Công ty Samsung Electronics Việt Nam trao tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật của tỉnh Bắc Ninh với tổng số xe lăn là tròn 1.000 chiếc, trị giá gần  2 tỷ đồng.

Qua đây, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh mong tiếp tục nhận được những đóng góp quý báu của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp đặc biệt là Công ty TNHH Samsung Electronics; Samsung Display; Samsung SDI Việt Nam và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam bằng công sức, hiện vật, kinh phí và tình cảm dành cho người khuyết tật của tỉnh Bắc Ninh nói chung và dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng.

Kiều Hương
Nguồn: Ban biên tập CTTĐT