Tọa đàm, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội

18/09/2020 10:18 Số lượt xem: 57

Ngày 17/9/2020 Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội đã phối hợp với Trường Đại học Kinh Bắc tổ chức hội nghị tọa đàm, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội cho trên 200 sinh viên của Trường Đại học Kinh Bắc.

Tại hội nghị, các em sinh viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, mại dâm, tác hại, nguyên nhân và các kỹ năng, biện pháp phòng ngừa đấu tranh với tệ nạn ma túy, mại dâm.

Qua đó nhà trường quyết tâm xây dựng môi trường trong sạch, lành mạnh, không có tệ nạn ma túy học đường, góp phần xây dựng, giữ vững an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tọa đàm, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT