Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Bắc Ninh

28/02/2019 15:25 Số lượt xem: 70

(BNP) - Sáng 27/2, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu kết luận buổi làm việc.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện một số Bộ, ngành Trung ương.
 
Tiếp và làm việc có các đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.
 
Trong những năm qua, UBND tỉnh và các Sở, ngành, UBND cấp huyện cơ bản thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định của pháp luật và của địa phương trong công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức; bổ nhiệm; tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện sáp nhập, giải thể các đơn vị theo đúng mục tiêu đề ra. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.
 
Tính đến nay, toàn tỉnh thực hiện tinh giản được 219 công chức, viên chức và người lao động; đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu phố, đã giảm được 545 người cấp xã và 3.264 người ở thôn, khu phố; sáp nhập, giải thể được 65 cơ quan, đơn vị; về lãnh đạo, quản lý đã giảm 74 chức danh…
 
Tỉnh Bắc Ninh kiến nghị các Bộ, ngành xem xét trình cấp có thẩm quyền công nhận 03 xã thuộc thành phố Bắc Ninh, 05 xã thuộc thị xã Từ Sơn thành phường; thành lập thị trấn Nhân Thắng (Gia Bình); đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, thẩm định trình Chính phủ bổ sung số lượng người làm việc cho tỉnh năm 2019 và nghiên cứu xây dựng thống nhất về ngân hàng đề thi, cung cấp phần mềm thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, viên chức cho địa phương, phần mềm dùng chung quản lý cán bộ, công chức, viên chức liên thông từ TƯ đến cơ sở…
 
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh và lãnh đạo các Sở, ngành chức năng trực tiếp giải đáp một số vấn đề mà Tổ công tác quan tâm như: việc đánh giá công chức, viên chức; số lượng biên chế; công tác tuyển dụng cán bộ, tinh giản biên chế; sáp nhập, giải thể các cơ quan, đơn vị…
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đạt được trong thời gian qua, đồng thời, đánh giá cao tinh thần chủ động xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại địa phương.
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát các chỉ số thành phần giảm điểm để giao các Sở, ngành chức năng có giải pháp khắc phục, đưa Bắc Ninh trở thành điểm sáng trong cải cách hành chính, tạo môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư. Đồng thời, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, duy trì tốt chế độ tiếp công dân.
 
Cùng với đó, xây dựng kế hoạch sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để chuẩn bị nhân sự quy hoạch cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tạo sự bứt phá trong năm 2019 góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
 
Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận, tiếp thu và giao cho các bộ phận liên quan tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, giải quyết trong thời gian tới.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, góp ý của Tổ công tác và coi đây là phương hướng, nhiệm vụ để tỉnh triển khai thực hiện trong thời gian tới.
 
Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương nhằm thực hiện hiệu quả việc chấp hành quy định pháp luật đối với cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại tỉnh trong thời gian tới, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố Trung ương vào năm 2022.
Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh