Tỉnh Bắc Ninh với công tác chăm sóc đối tượng thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng

18/06/2019 08:48 Số lượt xem: 374

Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, trong những năm vừa qua công tác chăm sóc đối tượng thương binh, gia đình liệt sỹ của các cấp các ngành trong tỉnh Bắc Ninh không chỉ thể hiện lòng tri ân mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với những người có công với đất nước và gia đình họ mà còn khơi dậy lòng yêu nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Tại Sở Lao động thương binh và xã hội hiện đang lưu trữ 124.316 hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng, trong đó có 16.486 liệt sỹ, 1.411 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 14 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 631 cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa; 11.150 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, 4.883 bệnh binh; 1.708 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 2.973 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 83.444 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, 470 người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến.

Với chức năng nhiệm vụ làm tham mưu cho các cấp chính quyền trong tỉnh về công tác thực hiện chính sách và chăm sóc cho người có công, hằng năm ngành Lao động TB và XH của tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức, triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các gia đình liệt sỹ, thương binh và người có công với cách mạng. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng thực hiện chế độ chính sách người có công theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 và các hoạt động như “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; Tổ chức kỷ niệm, thăm hỏi tặng quà ngày thương binh liệt sỹ 27/7 hằng năm, các ngày lễ lớn, tết cổ truyền của dân tộc… Nắm chắc các đối tượng chính sách Người có công về số lượng, về đời sống, thu nhập, việc làm, trên cơ sở đó thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước và của địa phương đối với người có công; Tổ chức tốt việc nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; Phát động phong trào tình nghĩa trong nhân dân chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng chính sách tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách đặc biệt khó khăn không thể tự giải quyết được nhà ở trên cơ sở phát động mạnh mẽ việc huy động quỹ đền ơn đáp nghĩa, sự giúp đỡ của dòng họ, cộng đồng và sự cố gắng của bản thân đối tượng. Thực hiện duy trì 126/126 xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa; Các xã, phường thị trấn bảo quản, tu sửa thường xuyên mộ, nghĩa trang liệt sỹ…

Trong 5 năm qua từ 2013 đến nay thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách về công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng…đã tiếp nhận, xác nhận mới và giải quyết chế độ chính sách đối với 2.311 người có công, trong đó: có 83 cán bộ Lão thành cách mạng, 56 cán bộ Tiền khởi nghĩa; 189 liệt sỹ; 84 thương, bệnh binh; 675 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 15 con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 220 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; 55 người có công giúp đỡ cách mạng; 61 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy; 870 bà mẹ Việt Nam anh hùng và 03 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Thực hiện chi trả chế độ chính sách ưu đãi hàng tháng cho 18.507 người có công với cách mạng và thân nhân đảm bảo kịp thời, đầy đủ; giải quyết chế độ ưu đãi giáo dục cho 9.808 đối tượng là con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ngoài ra còn tổ chức điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho 42.364 lượt người có công; cấp thẻ BHYT cho 97.614 người có công và thân nhân người có công, 3.167 lượt người có công được cấp dụng cụ chỉnh hình; thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp cho 66.884 người nguyên là quân nhân, công an, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở vẫn đang tiếp tục làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng. Tỉnh đã ban hành nhiều chế độ riêng để hỗ trợ thêm cho người có công và gia đình họ như: chính sách hỗ trợ thêm đối với các trường hợp được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; thân nhân thờ cúng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 100% mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận trực tiếp chăm sóc, phụng dưỡng cuối đời; Thực hiện hỗ trợ 5.212 người có công và thân nhân người có công từ 70 đến 80 tuổi hưởng chế độ trợ cấp người cao tuổi hàng tháng, hỗ trợ tặng quà nhân dịp 27/7 và tết nguyên đán hằng năm; Thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 3.290 nhà ở người có công với tổng kinh phí 125 tỷ 062 triệu đồng (trong đó hỗ trợ xây dựng nhà ở từ nguồn xã hội hóa là 151 hộ với kinh phí 2 tỷ 614 triệu đồng); Đến nay 99,7% hộ gia đình người có công trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú; 100% xã, phường, thị trấn giữ vững danh hiệu làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công.

Có thể khẳng định, những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong những năm qua việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng đã góp phần thắp sáng thêm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, Sở Lao động thương binh và xã hội đề nghị và mong rằng tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong việc thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; Thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt công tác xã hội hóa huy động nguồn lực để góp phần cải thiện đời sống người có công và các gia đình chính sách. Tiếp tục triển khai có hiệu quả 05 chương trình ý nghĩa: Xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Xây dựng nhà tình nghĩa; Tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Giúp đỡ chăm sóc thương binh nặng, bố mẹ liệt sỹ già yếu cô đơn, con liệt sỹ mồ côi. Thực hiện tốt việc chăm lo xây dựng, tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ, Đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ, tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ và hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng xã phường, thị trấn làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm nhưng vi phạm trong thự hiện chính sách, pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng.

Hiện nay toàn tỉnh Bắc Ninh chỉ còn 5.507 thương binh, 3.005 bệnh binh, 2.282 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 5.356 người là thân nhân liệt sỹ, thương binh được hưởng trợ cấp hàng tháng còn sống. Số lượng này chắc chắn sẽ giảm đi hằng năm. Do vậy trước mắt là chúng ta cần phải thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ ưu đãi theo quy định của Nhà nước và quan tâm chăm sóc chu đáo cho 18.186 người có công và thân nhân người có công đang được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng trên địa bàn tỉnh với điều kiện tốt nhất có thể. Đây cũng là hành động tri ân các anh hùng liệt sỹ, những người có công với đất nước và thân nhân của họ mang ý nghĩa thiết thực, thực tế và hiệu quả nhất./.

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT