Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách, pháp luật đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) và xây dựng nhà ở cho người có công, người nghèo trong 2 năm 2016, 2017.

29/05/2018 14:51 Số lượt xem: 270
Ngày 29-5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách, pháp luật đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) và xây dựng nhà ở cho người có công, người nghèo trong 2 năm 2016, 2017.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham gia giám sát có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Hạnh Chung.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang kết luận giám sát tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra việc rà soát, xét duyệt hộ nghèo, người có công khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ xây dựng nhà ở bảo đảm chính xác, khách quan, kịp thời. Công tác thực hiện chính sách pháp luật đối với đối tượng BTXH được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định. Năm 2016, toàn tỉnh thực hiện trợ giúp xã hội thường xuyên cho 61.626 đối tượng với kinh phí gần 200 tỷ đồng. Năm 2017, có 62.774 đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên với kinh phí gần 206 tỷ đồng. Ngoài ra, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng huy động nguồn xã hội hóa trợ giúp đột xuất và thăm, tặng quà các đối tượng BTXH nhân các dịp đặc biệt.

Đoàn giám sát chất vấn lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm rõ về các nội dung liên quan như: Nguyên nhân dẫn đến không thống nhất về số liệu hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, người nghèo giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với Sở Xây dựng và Ủy ban MTTT tỉnh; chất lượng hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật ở cấp xã; mức độ kịp thời, chính xác của việc rà soát, triển khai thực hiện chính sách BTXH; các giải pháp để thực hiện tốt hơn những nội dung này trong thời gian tới.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định còn tình trạng rà soát, thống kê đối tượng thụ hưởng chính sách BTXH chưa chính xác, đầy đủ, kịp thời, nhất là các trường hợp người khuyết tật ở cơ sở chậm được xác định khuyết tật; cá biệt có một số  trường hợp biểu hiện trục lợi chính sách. Nguyên nhân do nguồn kinh phí của chính quyền cấp xã ở một số nơi còn eo hẹp, không có nguồn chi cho việc đưa người khuyết tật khó xác định lên tuyến trên để giám định; cán bộ tổ chức thực hiện chương trình ở cấp huyện, xã phần lớn đều kiêm nhiệm, thiếu kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm chưa cao.

Kết luận giám sát, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang biểu dương kết quả đạt được của Sở Lao động - Thương binh và xã hội góp phần quan trọng vào việc tỉnh thực hiện thắng lợi các chính sách BTXH, hỗ trợ xây nhà ở cho hộ người nghèo, người có công. Để công tác này tốt hơn trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ rõ những yêu cầu đối với UBND tỉnh và từng ngành chức năng liên quan. Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BTXH cho nhân dân; tăng cường quản lý nhà nước, tập huấn cho cán bộ làm công tác chuyên môn, đặc biệt là ở cấp xã để làm tốt công tác rà soát hồ sơ, kịp thời tiếp nhận, giải quyết chế độ cho người dân, tránh bỏ sót đối tượng; nâng cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Xác định mức độ khuyết tật ở cấp xã; phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, tổng hợp hộ người nghèo, hộ người có công khó khăn về nhà ở để tiến hành hỗ trợ xây dựng, bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng.

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT