Thông tin thị trường sàn giao dịch việc làm tháng 5/2020

15/06/2020 09:26 Số lượt xem: 39

 

 

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM THÁNG 5/2020

 

Tháng 05 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh có 42 doanh nghiệp cần tuyển dụng 381 vị trí việc làm; 4887 lượt người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, chính sách BHTN; trong đó có 653 người đăng ký tìm việc làm.Tổng hợp phân tích như sau:

Phần I

Các chỉ số cơ bản về Cung – Cầu lao động

  1. Nhu cầu tìm việc làm.
  1. Cơ cấu người tìm việc theo giới tính và độ tuổi

Giới tính

Tổng số

Dưới 25 tuổi

25 - 40 tuổi

Trên 40 tuổi

Nam

299

12

193

94

Nữ

354

9

216

129

Cộng

653

21

409

223

Dựa theo số liệu bảng tính trên có thể thấy nhu cầu tìm việc làm trong độ tuổi (25 - 40 tuổi) cao hơn hẳn so với nhóm tuổi khác. Về giới tính, Nam có nhu cầu tìm việc ít hơn Nữ và cũng tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi 25-40.

  1. Cơ cấu người tìm việc theo trình độ chuyên môn được đào tạo - (Biểu 1)

 

Nhu cầu tìm việc của Lao động có trình độ Cao đẳng trở lên chiếm tỉ lệ cao (51%) trong tổng số. Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng.

         

 

 

  1. Nhu cầu tuyển lao động - Cầu lao động

Tháng 5, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 381 vị trí việc làm. Nhu cầu tuyển được phân tích theo cơ cấu cụ thể dưới đây:

  1. Nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu giới tính và độ tuổi

Những ứng viên trong độ tuổi 25 - 40 tuổi (54 người) bao gồm cả nam và nữ, có số lượng ít hơn so với nhóm tuổi 18 - 25 (100 người). Vị trí việc làm dành cho nhóm tuổi 40 trở lên chiếm tỷ lệ cao (227 người).

2.  Nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu trình độ chuyên môn - (Biểu 2)

 

 

Tháng 5, nhu cầu tuyển dụng lao động chưa qua đào tạo tiếp tục cao (257 người, chủ yếu cho các ngành công nghiệp, công nhân kỹ thuật cơ khí, giao hàng, vệ sinh công nghiệp, may…

 

 

 

3. Chỉ số về kinh nghiệm của ứng viên do doanh nghiệp yêu cầu - (Biểu 3)

 

 

Chỉ số yêu cầu về kinh nghiệm tỉ lệ thuận với chỉ số yêu cầu về trình độ chuyên môn kỹ thuật. Nhu cầu tuyển lao động PT cao nhất chiếm 71.8% và nhu cầu tuyển dụng lao động không yêu cầu về kinh nghiệm làm việc của ứng viên  chiếm cao nhất là 74%.

 

 

 

Đa số các vị trí tuyển mà nhà tuyển dụng đề xuất mức lương từ 5-15 triệu chiếm 74,3%. Mức lương dưới 5 triệu chỉ chiếm 0,7% dành cho các vị trí công nhân lao động phổ thông, thời vụ, bán hàng

4. Chỉ số về mức lương do doanh nghiệp đề xuất

 

Stt

Mức lương

Số vị trí

Tỷ lệ %

1

Dưới 3 triệu

0

0%

2

3-5 triệu

3

0,7%

3

5-8 triệu

226

59,4%

4

8-10 triệu

29

7,6%

5

10-15 triệu

28

7,3%

6

Trên 15 triệu

0

0%

7

Thỏa thuận

95

25%

 

 

 Phần II

Kết quả chắp nối Cung – Cầu lao động tại Trung tâm DVVL Bắc Ninh

  1. Kết quả chắp nối Cung – Cầu lao động theo giới tính và độ tuổi

Độ tuổi

Nhu cầu tuyển dụng

 

Tháng này số lao động ở độ tuổi dưới 25 có cơ hội tìm kiếm việc làm cao. Bên cạnh đó, số lao động ở độ tuổi 25 trở lên có nhu cầu tìm việc cao (632 người) nhưng tỷ lệ đáp ứng thấp do nhu cầu tuyển dụng ít (281 người).

Nhu cầu tìm việc

 

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Dưới 25 tuổi

68

32

12

9

25 – 40 tuồi

32

22

193

216

Trên 40 tuổi

123

104

94

129

Tổng số

381

653

2. Kết quả chắp nối Cung – Cầu lao động theo trình độ

Số lao động có nhu cầu tìm việc làm ở các trình độ thể hiện rõ sự mất cân đối cung – cầu lao động.

3. Kết quả chắp nối Cung – Cầu lao động theo ngành nghề công việc

Stt

Ngành nghề

Nhu cầu tuyển lao động

 

Tháng 5 có sự chênh lệch lớn giữa Cung – Cầu lao động ở tất cả các ngành nghề, đặc biệt là nhóm ngành nghề Kỹ thuật điện – điện tử với nhu cầu tìm việc là 354 nhưng nhu cầu tuyển là 94.

Nhu cầu tìm việc làm

 

1

Công nghệ thông tin

8

10

2

Tài chính - Ngân hàng

3

6

3

Luật - Bảo hiểm - Tư vấn

9

30

4

Nhà Hàng - khách sạn

4

12

5

Kỹ thuật cơ khí

48

68

6

Kỹ thuật Điện - Điện tử

94

354

7

Hóa -  sinh học - Chế biến

36

61

8

Xây dựng - Kiến trúc

46

40

9

Giáo dục - y tế

0

12

10

Kinh doanh - bán hàng

45

27

11

Ngành khác

17

33

12

Không yêu cầu

71

 

 

Tổng cộng

381

653

 

Phần III

Thông tin về tình hình thất nghiệp

1. Tình trạng thất nghiệp theo giới tính và độ tuổi

Độ tuổi

Dưới 25 tuổi

25 – 40 tuổi

Trên 40 tuổi

Lao động nữ luôn có tỷ lệ mất việc làm cao gấp đôi nam giới ở các nhóm tuổi.

 

Nam

51

332

51

Nữ

130

524

94

2. Tình hình thất nghiệp theo trình độ chuyên môn

Trình độ chuyên môn

Tháng 5

 

 

 

Lao động phổ thông

1227

Sơ cấp nghề và chứng chỉ nghề

24

Trungcấp

117

Cao đẳng

168

Đại học trở lên

268

Tổng cộng

1804

 

 

 

 

 

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT