Thông báo 236 về việc thông báo danh mục TTHC, nơi tiếp nhận hồ sơ và quy định thời gian giải quyết các thủ tục hành chính ở 3 cấp thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - TB&XH Bắc Ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

25/06/2019 17:18 Số lượt xem: 87
Nguồn: Ban biên tập CTTĐT