Thông báo 01 về việc tạm ngừng giao dịch trực tiếp của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Ninh

01/04/2020 11:06 Số lượt xem: 83

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT