Thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp huyện

27/04/2017 08:58 Số lượt xem: 3895

Ngày 26-4, Sở Nội vụ tổ chức bàn giao các Trung tâm công lập cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố dự.

Các cơ quan, đơn vị ký bàn giao các Trung tâm công lập cấp huyện.

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Vũ Bá Rồng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện (gọi tắt là Trung tâm). Cụ thể: sáp nhập các Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện: Yên Phong, Tiên Du, Gia Bình, Lương Tài và thị xã Từ Sơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND các huyện, thị xã; sáp nhập Trung tâm Dạy nghề huyện Quế Võ và Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 tỉnh Bắc Ninh thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; sáp nhập Trung tâm dạy nghề thành phố Bắc Ninh vào trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Bắc Ninh.

Việc sáp nhận là thực hiện Thông tư liên tịch số 39 của liên bộ LĐ-TB-XH, Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ về việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, trung tâm GDTX, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Kết luận số 81-KL/TU ngày 31/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp, kiện toàn các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Để các đơn vị kịp thời đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới, các đơn vị điều chuyển đi và các đơn vị nhận về tổ chức bàn giao nguyên trạng các Trung tâm, bao gồm tiếp nhận nguyên trạng bộ máy tổ chức, biên chế; công chức, viên chức, người lao động; hồ sơ, sổ sách, tài liệu; tài sản, tài chính, trang thiết bị… xong trước ngày 1-5, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động của các Trung tâm. Các Trung tâm sớm kiện toàn các chức danh, ban hành Quy chế hoạt động; đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm và chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy cụ thể, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; các Sở, ngành, UBND cấp huyện quan tâm, tạo điều kiện nhằm giúp các Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra…
 
Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh