Tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội - Năm 2019

23/04/2019 11:10 Số lượt xem: 131

Thực hiện chương trình công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2019 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội. Ngày 19/4/2019 Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội 03 huyện Thuận Thành, huyện Gia Bình và huyện Lương tài tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội cho hơn 300 cán bộ làm công tác Lao động -Thương binh và Xã hội và tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện các xã, thị trấn.

Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2019

Tại Hội nghị, cán bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện các xã, thị trấn đã được trang bị kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về: Những kiến thức chung về nghiện ma túy và điều trị cai nghiện ma túy; tập huấn các kỹ năng cơ bản trong tư vấn, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy và đưa ra một số câu hỏi thường gặp khi tư vấn điều trị, cai nghiện ma túy.

Phát biểu tại Hội nghị ông Nguyễn Khánh Lân - Chi cục Trưởng đã ghi nhận và đánh giá cao về kết quả của lớp tập huấn, đồng thời đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện tăng cường công tác phối hợp, tham mưu, lãnh đạọ, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn./.

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT