Tập huấn doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

09/08/2019 08:00 Số lượt xem: 103

Thuê lại lao động là hoạt động góp phần tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực tạm thời tại các doanh nghiệp, tăng tính linh hoạt của thị trường lao động và phù hợp với thời kỳ hội nhập quốc tế. Hiện nay, có 22 DN thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đang hoạt động, tạo việc làm cho hàng chục nghìn người lao động.

Thực hiện Chương trình Công tác năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp cho thuê lại lao động thực hiện tốt các quy định về pháp luật lao động nói chung và các quy định về cho thuê lại lao động nói riêng, đồng thời triển khai Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/03/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; ngày 08/8/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn cho các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn tỉnh.

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Quang đã trực tiếp trả lời một số vướng mắc của doanh nghiệp và chỉ đạo việc thực hiện quản lý nhà nước cũng như việc tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động cho thuê lại lao động đối với các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong Hội nghị tập huấn, các doanh nghiệp đã được lãnh đạo, chuyên viên phòng Chính sách lao động hướng dẫn các quy định liên quan đến hoạt động cho thuê lại lao động tại Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/03/2019 của Chính phủ, và những quy định về pháp luật lao động nói chung. Các doanh nghiệp đồng thời cũng trao đổi, phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật cũng như khó khăn gặp phải trên thực tế. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp thực hiện việc cho thuê lại lao động khi chưa được cấp giấy phép, ảnh hưởng trực tiếp đến những doanh nghiệp đang hoạt động đúng theo quy định của pháp luật bênh cạnh đó cũng ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người lao động thuê lại. Trước tình trạng này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành như Cục thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh… để quản lý chặt chẽ vấn đề doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động khi chưa được cấp giấy phép theo quy định, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp đang hoạt động đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động thuê lại./.

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT