Tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

30/09/2019 10:57 Số lượt xem: 138

Thực hiện Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 20/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, từ ngày 26-27/9/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh ( Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh) đã tổ chức triển khai Hội nghị tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 cho các thành viên trong Ban chỉ đạo rà soát cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Hội nghị đã tổ chức tập huấn về quy trình, phương pháp, cách thức tiến hành rà soát và phân loại đối tượng theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát toàn bộ đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo có thu nhập tăng, hộ phát sinh khó khăn đột xuất có khả năng trở thành hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Việc triển khai công tác tập huấn kịp thời đảm bảo công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được thực hiện đúng tiến độ, công khai, minh bạch, phản ánh đúng tình trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội của tỉnh trong thời gian tiếp theo.

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT