Tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

30/09/2020 11:34 Số lượt xem: 36

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tư vấn tuyên truyền năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 02 huyện Gia Bình và Lương Tài lắp đặt 07 pano truyên truyền trực quan về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người trên địa bàn các xã Xuân Lai, Cao Đức huyện Gia Bình và xã Lai Hạ, Lâm Thao, Phú Hòa, Phú Lương, Bình Đình huyện Lương Tài. Nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, cùng chung tay góp sức đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người.