Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2019

08/04/2019 09:08 Số lượt xem: 108

Ngày 05/04, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Đinh Văn Duân - TUV Giám đốc Sở Lao động - TB&XH, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp cùng các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đinh Văn Duân - TUV Giám đốc Sở Lao động - TB&XH phát biểu tại Hội nghị

Năm 2018, công tác giáo dục nghề nghiệp được các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện trong việc xây dựng nguồn nhân lực có tay nghề phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác tuyên truyền về Giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh và được đa dạng hóa bằng nhiều hình thức tạo sự phân luồng, định hướng nghề nghiệp với trên 80% tỉ lệ học sinh sinh viên tốt nghiệp có việc làm và thu nhập ổn định. Hầu hết các cơ sở giáo dục nghê nghiệp trên địa bàn tỉnh đều đặc biệt quan tâm đến công tác tuyển sinh và thực hiện kiểm tra giám sát theo quy định của pháp luật về GDNN.

Năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phấn đấu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp ở các cấp trình độ là 50.000 người; hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn là trên 3.000 người; lao động qua đào tạo đạt 72%; trên 70% Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp có liên kết với doanh nghiệp; làm tốt công tác tuyển sinh gắn với tuyển dụng.

Thông qua Hội nghị các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đóng góp ý kiến về những khó khăn, tồn tại liên quan đến công tác tuyển sinh, chế độ thu hút sinh viên, áp dụng Luật Giáo dục nghề nghiệp vào thực tế…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, Sở LĐ,TB&XH làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền Luật giáo dục nghê nghiệp và các văn bản hướng dẫn, thi hành; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan làm tốt công tác định hướng, hướng nghiệp và phân luồng học sinh; trên cơ sở Bắc Ninh phát triển theo hướng công nghiệp, đô thị và dịch vụ nên, các trường nghề bám sát để đào tạo nguồn nhân lực theo hướng xuất khẩu lao động; các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp rà soát, biên soạn giáo trình phù hợp với thực tiễn cơ sở; giao Sở LĐ,TB&XH xây dựng đề án ngành nghề trọng điểm giai đoạn 2020-2025.

Nhân dịp này, 5 tập thể và 11 cá nhân được nhận Giấy khen của Sở LĐ,TB&XH vì có thành tích xuất sắc trong công tác GDNN năm 2018.

PT&MQ
Nguồn: Sở Lao động - TB&XH