Sở Lao động -Thương Binh và Xã hội đã tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2019

03/09/2019 14:45 Số lượt xem: 70

Ngày 29, 30/08/2019, Sở Lao động -Thương Binh và Xã hội đã tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2019 cho cán bộ quản lý; giảng viên, giáo viên dạy môn lý luận chính trị cho các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tới dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng, tập huấn có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Quản lý dạy nghề và gần 50 học viên; Thạc sỹ Vũ Công Tụ - Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bắc Ninh đã đến truyền đạt những nội dung cơ bản của đợt tập huấn theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Báo cáo viên Thạc sỹ Vũ Công Tụ - PGĐ Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố

Đợt bồi dưỡng tập huấn diễn ra theo đúng kế hoạch, chất lượng, các học viên tham gia đầy đủ và tích cực, các tài liệu liên quan được ban tổ chức cung cấp đến từng học viên. Kết thúc tập huấn, các học viên viết bài thu hoạch; tổng hợp các tài liệu liên quan để tham mưu cho lãnh đạo trường xây dựng nội dung và triển khai thực hiện sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh sinh viên năm học 2019-2020./.

 

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT