Quyết định số 850 về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ và đưa ra khỏi danh mục TTHC thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động - TBXH tỉnh Bắc Ninh

18/06/2019 08:26 Số lượt xem: 90
Nguồn: Ban biên tập CTTĐT