Nghị quyết số 153 về việc quy định mức quà tặng đối với đối tượng người có công với cách mạng; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

04/01/2019 16:55 Số lượt xem: 277
Nguồn: HĐND