Nghị quyết số 152 về việc nâng mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

04/01/2019 16:53 Số lượt xem: 149
Nguồn: HĐND