Luật Bình đẳng giới vào cuộc sống

11/04/2018 07:49 Số lượt xem: 329
Qua hơn 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới (BĐG), việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động BĐG luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, qua đó góp phần tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào công tác lãnh đạo, quản lý, gia tăng cơ hội trong lĩnh vực lao động-việc làm, giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe…

Nhờ được hỗ trợ về vốn, đào tạo nghề, tư vấn pháp luật, nhiều phụ nữ nông thôn đã tự tin vươn lên làm chủ kinh tế gia đình. Ảnh: Phụ nữ thị trấn Chờ (huyện Yên Phong) phát triển mô hình trồng nấm.

Để Luật BĐG đi vào cuộc sống, tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả nhiều kế hoạch, Đề án, Nghị quyết, chương trình hành động về công tác cán bộ nữ và hoạt động BĐG, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đặc biệt, xây dựng và thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030”, từ đó nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân về BĐG, vì sự tiến bộ phụ nữ được nâng lên, vai trò của cán bộ nữ được khẳng định trong các hoạt động xã hội.

Qua 10 năm, công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ luôn được các cấp, ngành quan tâm thực hiện, các chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo quản lý các cấp tăng, trong đó, tỷ lệ nữ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX chiếm 15,68%, tham gia Ban Thường vụ tỉnh đạt 13,3%. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm thực hiện tốt việc quy hoạch, tạo nguồn, tăng tỷ lệ cán bộ nữ đương chức. Hiện có 40% sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm ngày càng được thu hẹp. Trung bình mỗi năm toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 16 nghìn lao động nữ (chiếm 60%); tỷ lệ giám đốc các doanh nghiệp là nữ chiếm 18,3% (chủ yếu là doanh nghệp vừa và nhỏ). Phụ nữ nông thôn đã được tiếp cận nhiều hơn với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động. Hàng năm, 100% phụ nữ thuộc hộ nghèo đều được vay vốn từ các chương trình việc làm, giảm nghèo; tỷ lệ lao động nữ nông thôn được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật nâng lên 40%.

Kết quả đó đến từ sự đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về BĐG của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nòng cốt là Hội LHPN các cấp, đặc biệt là tại các địa phương nông thôn. Bà Vũ Thị Hương Mai, Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Phong - một trong những địa phương đi đầu trong công tác BĐG của tỉnh cho hay: “Hội LHPN huyện thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, phổ biến những nội dung về Luật BĐG, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, tập huấn về giới… nhằm nâng cao nhận thức cho chị em. Hiện trên địa bàn huyện đang duy trì và nhân rộng 11 Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc với 620 cặp vợ chồng tham gia, 2 Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật với 62 thành viên. Các mô hình CLB đã tạo điều kiện cho chị em được trao đổi về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc”.

Việc triển khai có hiệu quả Luật BĐG cũng góp phần phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể liên quan và địa phương vào cuộc quyết liệt, bảo vệ quyền lợi của nạn nhân bị xâm hại, xử lý nghiêm các vụ việc đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Theo thống kê của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, thời gian qua, toàn tỉnh không phát hiện vụ buôn bán phụ nữ nào; 100% số nạn nhân trong các vụ bạo lực gia đình đều được tư vấn về pháp lý, chăm sóc sức khỏe và phòng, chống bạo lực gia đình.

Có thể khẳng định, qua hơn 10 năm thực hiện Luật BĐG và 6 năm thực hiện chiến lược Quốc gia BĐG, nhận thức của hệ thống chính trị, xã hội nói chung và phụ nữ nói riêng về công tác BĐG được nâng lên. Nhiều chủ trương, chính sách của các cấp ủy Đảng, Chính quyền được cụ thể hóa bằng chương trình, hành động cụ thể, tạo điều kiện cho phụ nữ thực hiện quyền và nghĩa vụ trong nhiều lĩnh vực đời sống. Để Luật BĐG thực sự đi vào cuộc sống, trong thời gian tới, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát, nâng cao trách nhiệm của các ngành, các địa phương, đơn vị trong việc lồng ghép các hoạt động giới vào chương trình công tác, quá trình xây dựng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đồng thời nâng cao nhận thức của bộ phận cán bộ nữ, nhất là tại cơ sở để họ mạnh dạn tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng, năng lực công tác, khẳng định uy tín, vai trò trong gia đình và xã hội.

Hoài Phương