Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm giáo dục - Dạy nghề - Hướng thiện Bắc Ninh

16/05/2017 13:38 Số lượt xem: 4078

Được sự nhất trí của lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, ngày 9/5/2017 Trung tâm Giáo dục Dạy nghề Hướng thiện Bắc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 20 ngày thành lập (9/4/1997-9/5/2017). Theo báo cáo của Trung tâm trong 20 năm qua, đơn vị  đã tiếp nhận, chữa trị, cai nghiện cho trên 4.000 lượt người nghiện, dạy truyền nghề và giáo dục phục hồi hành vi cho 100% số người nghiện đã vào trung tâm trước khi tái hoà nhập cộng đồng.

Học viên vào trung tâm đều được quan tâm, chăm sóc sức khoẻ, xét nghiệm HIV. Đơn vị bố trí cán bộ y tế có chuyên môn tốt để thực hiện công tác cắt cơn, điều trị, khám chữa bệnh cho học viên. Bên cạnh đó Trung tâm đã luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, tư vấn thay đổi hành vi nhân cách, giáo dục chuyên đề nâng cao nhận thức về pháp luật, chính trị, đạo đức, kỹ năng sống, các biện pháp phòng, chống tái nghiện, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS. Từ đó các học viên tự giác chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị và yên tâm chữa trị cai nghiện. 

Lãnh đạo Sở tặng hoa chúc mừng trung tâm

Lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng trung tâm

 

Hoàng Nghĩa Chi cục PCTNXH Bắc Ninh