Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

11/01/2019 08:49 Số lượt xem: 174

(BNP) – Sáng 10/1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp của các cấp Sở, ngành, trong năm 2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện có kết quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu, trong đó: Giải quyết việc làm cho 27 nghìn lao động, đạt 100% kế hoạch, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị còn 2,5%; Thông qua chương trình Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, đã cho 1.133 dự án vay vốn với tổng số 57,4 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.247 lao động. Công tác lao động, tiền lương có nhiều tiến bộ, công tác đào tạo nghề được đẩy mạnh, trong đó, tuyển sinh đào tạo nghề năm 2018 đạt hơn 50 nghìn người nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh lên 69%, đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đảm bảo chi trả trợ cấp, phụ cấp kịp thời cho các đối tượng chính sách; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,06% xuống còn 1,62%, hộ cận nghèo giảm từ 2,48% xuống còn 2,17%. Các công tác khác như bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống TNXH cũng có nhiều chuyển biến tích cực...
 
Trong năm 2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phấn đấu giải quyết việc làm cho 27.800 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,6%, 126/126 xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo tiêu chí mới; phấn đấu 110/126 xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm…
 
Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong đề nghị ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch năm 2019 đề ra. Trong đó, bám sát chủ đề "Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch"; kế hoạch, mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh năm 2019 để xây dựng chương trình công tác cụ thể; rà soát các đối tượng được nhà nước hỗ trợ BHYT, đề xuất giải pháp để nâng cao tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn lao động chất lượng cao; tiếp tục quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phối hợp với các Sở, ngành tham mưu đề xuất tăng số lượng đội ngũ cộng tác viên dân số, trẻ em; quan tâm đầu tư thiết chế vui chơi cho trẻ; quản lý tốt đối tượng nghiện và cai nghiện tại cộng đồng...
 
Nhân dịp này, 3 tập thể, 15 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 1 tập thể, 5 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và 5 tập thể được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2018.
Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh