Cuộc thi viết "Tôi chọn nghề"

02/12/2019 08:55 Số lượt xem: 260

Nhằm tăng cường nhận thức của xã hội về GDNN; giúp các bậc phụ huynh, các bạn trẻ có nhận thức định hướng đúng về GDNN, các nghề đào tạo, qua đó lan tỏa thông điệp "Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành - Vững khởi nghiệp, sáng tương lai"; từ ngày 30/10/2019 đến ngày 29/02/2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Báo Tuổi trẻ, Trung tâm Truyền hình Thông tấn và Trường Cao đẳng Truyền hình tổ chức Cuộc thi Viết "Tôi chọn nghề" và Cuộc thi Video clip "Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành - Vững khởi nghiệp, sáng tương lai".

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản số 2627/SLĐTBXH-DN ngày 22/11/2019 đề nghị các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, tham gia 02 Cuộc thi trên, cụ thể:   

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và Thể lệ 2 Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông của các cơ sở GDNN.

- Có kế hoạch tổ chức tham gia 2 Cuộc thi, đảm bảo theo Thể lệ mỗi Cuộc thi.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về GDNN góp phần thay đổi nhận thức của toàn xã hội và truyền đi thông điệp "Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành - Vững khởi nghiệp, sáng tương lai".  

Để biết thông tin chi tiết Thể lệ 02 Cuộc thi, mời độc giả tuy cập theo đường link dưới đây.

THỂ LỆ CUỘCTHI VIẾT: “TÔI CHỌN NGHỀ”LẦN II 2019

THỂ LỆ CUỘC THI VIDEO CLIP “GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THỰC HỌC, THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP, SÁNG TƯƠNG LAI !”

QLDN
Nguồn: Ban biện tập CTTĐT