Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bắc Ninh Ký kết hợp đồng trách nhiệm, triển khai duy trì xây dựng xã, phường, thị xã lành mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2019

01/08/2019 14:13 Số lượt xem: 285

Thực hiện quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Bắc ninh về việc hỗ trợ kinh phí duy trì xây dựng xã, phường, thị xã lành mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2019.

Ngày 29,30/7 và ngày 02/8/2019 Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã tổ chức ký kết hợp đồng trách nhiệm duy trì xây dựng xã, phường lành thị trấn mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2019 tại các xã Đông Phong - Yên Phong; xã Việt Hùng - Quế Võ và phường Tân Hồng - Thị xã Từ Sơn. Tại buổi ký kết, các bên đã thông qua các điều khoản trong hợp đồng trách nhiệm và nhất trí ký kết hợp đồng trách nhiệm.

Đ/c Nguyễn Khánh Lân - Chi Cục Trưởng phát biểu và chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại buổi ký kết hợp đồng trách nhiệm, đồng chí Nguyễn Khánh Lân - Chi Cục Trưởng đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các bên. Đề nghị phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện duy trì xây dựng xã, phường, thị xã lành mạnh không có tệ nạn mại dâm tại các xã, phường, thị xã trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường triển khai thực hiện tập chung vào một số nội dung chính như: Kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; Tổ chức hội nghị triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật phòng, chống mại dâm; Phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, rà soát nắm bắt và kịp thời xử lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có điều kiện có hành vi vi phạm pháp luật, giúp đỡ người mại dâm và người có nguy cơ cao mắc tệ nạn mại dâm trên địa bàn./.

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT