Chi bộ Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2022.

20/03/2020 08:02 Số lượt xem: 42

Sáng 19/3/2020, Chi bộ Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm thông qua Báo cáo chính trtrình Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm cao của tập thể, nhiệm kỳ 2017 - 2020 Chi bộ Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước; bằng sự nỗ lực phấn đấu vươn lên; cùng với sự đổi mới về cơ chế hoạt động, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả; cải tiến trang thiết bị, phương tiện làm việc và bằng các giải pháp đồng bộ tập trung triển khai thực hiện đạt được những kết quả trên các lĩnh vực.

Đại biểu tham dự Đại hội

Trong đó, công tác chăm sóc nuôi dưỡng được quan tâm đúng mức, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng, chú trọng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giang dạy của đối tượng. Trong nhiệm kỳ qua, Trung tâm đã tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giang dạy170 đối tượng. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng được nâng lên rõ rệt, ngoài chế độ chăm sóc dinh dưỡng, công tác chăm sóc y tế, đời sống tinh thần của đối tượng được quan tâm.

Nhiệm kỳ tới, Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra và 100% cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ đạt tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thuận - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Chi bộ Trung tâm trong nhiệm kỳ qua thể hiện rõ nét trên tất cả các mặt: tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.Chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giang dạy ngày càng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần; hoạt động tư vấn, tuyên truyền từng bước có hiệu quả và đi vào chiều sâu. Sang nhiệm kỳ tới, trước yêu cầu đổi mới, để tiếp nối những thành công mà Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tin tưởng rằng Trung tâm sẽ phát huy những truyền thống tốt đẹp, những nghĩa cử trong sáng, những kinh nghiệm vốn có, đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, mở rộng quy mô hoạt động, tập trung thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giang dạy đối tượng bảo trợ xã hội,góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Cậy - Phó bí thư Đảng ủy Sở Lao động -TB và XH  phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Cậy - Phó bí thư Đảng ủy Sở Lao động -TB và XH  phát biểu chỉ đạo Đại hội “Đồng chí nhấn mạnh những việc cần làm trong thời gian tới”

Cũng tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 5 đồng chí: Nguyễn Thị Thuận - Bí thư Chi bộ, Nguyễn Đức Bính - Phó Bí thư Chi bộ, Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Duy Bằng (Chi ủy viên).

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận - Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Bắc Ninh tái cử Bí thư Chi bộ.

Lãnh đạo Đảng ủy Sở tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Một số hình ảnh Đại hội:

 

 

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT