Đánh giá kết quả công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

27/11/2019 09:44 Số lượt xem: 161

Chiều 26/11/2019 Tại Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp đánh giá công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (Ban Chỉ đạo) tỉnh chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 303/KH-UBND của UBND tỉnh về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng  giai đoạn 2016-2020, Ban Chỉ đạo các cấp đã tổ chức thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng quy trình, quy định và tiến độ triển khai. Các địa phương đều tiến hành họp bình xét từng hộ gia đình bảo đảm đúng đối tượng, khách quan, dân chủ, công khai, đúng với tình hình thực tế của địa phương. Ngoài việc tập trung chỉ đạo công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thì việc hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Kết quả rà soát năm 2019 toàn tỉnh có 4565 hộ nghèo, chiếm 1,27 ( giảm 0,35 so với năm 2018); hộ cận nghèo còn 6678 hộ, chiếm 1,85% ( giảm 0,32% so với năm 2018).
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, địa phương phân tích cụ thể, phân loại nguyên nhân nghèo từng nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo (về thu nhập, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản) để đưa ra giải pháp hỗ trợ thoát nghèo phù hợp nhất.
Riêng đối với các đối tượng không thể thoát nghèo (người khuyết tật nặng, người mắc bệnh hiểm nghèo, người già neo đơn) tỉnh sẽ xây dựng các chính sách bảo trợ xã hội để việc hỗ trợ đạt hiệu quả thiết thực trong thời gian tới.

 

Nguồn: CTTĐT tỉnh