Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

05/06/2020 08:56 Số lượt xem: 131

(BNP) - Trong 2 ngày 02-03/6, Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở LĐTB&XH khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Sở LĐTB&XH có 254 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở LĐTB&XH đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Trong đó, Sở LĐTB&XH đã tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai, tổ chức tốt công tác an sinh xã hội, các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới được quan tâm chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả.

Trong 5 năm đã giải quyết việc làm cho hơn 130 nghìn người, trong đó xuất khẩu lao động nước ngoài gần 9 nghìn người; tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 230 nghìn người, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến nay đạt 70% (bình quân tăng 2%/năm). Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 3,53% năm 2015 xuống còn 1,27% vào năm 2019 và năm 2020 kế hoạch giảm còn 1,2%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh lần thứ XIX đề ra trước 02 năm. Đến nay, có 93/126 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp trẻ em; 112/126 xã, phường, thị trấn có điểm vui chơi dành cho trẻ em…

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được chú trọng; nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Qua kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở LĐTB&XH tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên; nâng cao ý thức chính trị, rèn luyện đạo đức, phẩm chất cách mạng; đoàn kết sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, đẩy mạnh và tích cực tham gia các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp… Phấn đấu hàng năm 85% Chi, Đảng bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 12-15 đảng viên mới…

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở LĐTB&XH khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; lấy phiếu tín nhiệm Bí thư Đảng ủy khóa VI; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

N.H
Nguồn: SLĐTBXH